Krediiditaotlus

Lepingut ei sõlmita: firmadega, kellel on võlgnevusi riigi ees, alla 12-kuuline tegutsemisaeg või kelle nimi esineb mõne teise firma võlglaste nimekirjas. Koos avaldusega  palume lisada taotlusele viimane saadaolev firma bilanss ja kasumiaruanne.